Poświęcenie budowy i wmurowanie Aktu Erekcyjnego

Button
28 lipca 2017 roku w obecności Wiceburmistrz Barbary Krasulak, przewodniczącego Gminy Tomasza Bebkiewicza, Inspektorów Powiatowych Nadzorów Budowlanych Stanisława Tabisza i Dariusza Kapinos, radnych i pracowników Gminy, wykonawców oraz przyszłych mieszkańców, Ksiądz Prałat Józef Bieniek i Ksiądz Leszek Gocek dokonali uroczystego poświęcenia terenu budowy budynku wielorodzinnego "Karpatia".

Licznie zebrani Goście złożyli swe podpisy na Akcie Erekcyjnym, który wraz kamieniem z Ziemi Świętej został wmurowany w jedną z glównych ścian budynku. Rozpoczęcie uroczystości poprzedziła Msza w intencji budowniczych, przyszłych mieszkańców i wszystkich wspierających budowę budynku.
Wmurowanie Aktu Erekcyjnego
Widok z budynku na Kościół Nawiedzenia NMP
Poświęcenie terenu budowy budynku
Inwestorzy Carpathia Development
Zdjęcia: Zygmunt Nater