Kontakt


Kontakt w spawie sprzedaży mieszkań i budowy:

Janina Roś: +48 604 467 205

janinaros@interia.pl

Informacja o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest CARPATHIA DEVELOPMENT sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Brzozowie, ul. Adama Mickiewicza 6/1, 36-200 Brzozów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000615262, NIP: 6861687409, REGON: 364295424.


Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: janinaros@interia.pl lub na adres siedziby firmy. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z udzieleniem Pani/Panu odpowiedzi lub informacji na wniesione wystąpienia, prośby, zapytania, wnioski lub opinie, albo komentarze tj.  w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jako usprawiedliwionego interesu administratora.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontrakt. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do stron trzecich. Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.